Monthly Archives: May 2022

ถ้าชนะใจสู่ความสำเร็จ! ต่อร่างกาย

มีหลายที่ประสบปัญหาการลดน้ำหนัก เราต้องตั้งเป่าหมายให้ชัด ตามมาด้วยวินัยและการหักห้ามใจตัวเรา เป็นสิ่งสำคัญ มันถึงจะประสบความเสร็จ มาเข้าปัญหาความอ้วนกันเรามักจะคิดว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการอดอาหาร โหมออกกำลังกายเพื่อให้ตัวเราผอมลง และตัวเลขน้ำหนักลดลง หารูัมัย มันคือความเชื่อที่ผิดๆ เพราะว่าแก้นแท้ของการลดความอ้วนนั้น คือ ลดไขมันเมื่อเรากินอาหารเข้าไปมากกว่าปกิต ปริมาณที่ร่างกายเผาผลาญหรือใช้ไป จะถูกเก็บสะสมเป็นไขมันทุกวันๆ จนน้ำหนักขึ้นและอ้วนได้ในที่สุด ดังนั้นการลดความอ้วน คือ คุณต้องกำจัดจุดอ่อนไม่ใช่^ ^ กำจัดไขมันส่วนเกิน(เอามันออกไป) นอกจากนี้ไขมันส่วนเกินยังเป็นภัยร้ายเกาะตามชั้นผิวหนังและยังสะสมแทรกตามอัวยวะต่างๆ เช่น ตับ ตับอ่อน ลำไส้ และหัวใจ ผลร้ายที่เป็นโบนัสของแถมมานั้น จากความอ้วนก็คือโรคร้ายต่างๆ เช่น เบาหวาน ข้อเสื่อม โรคหัวใจ หลอดเลือดสมองตีบ ความดันเลือดสูง และปัญหาด้านจิตใจ เช่น การไม่พอใจในร่างกายตัวเราเอง หรือการถูกมองจากสังคม การรู้จักสร้างกล้ามเนื้อแทนที่ไขมันเป้าหมายของการลดความอ้วนนั้น จึงต้องลดไขมันส่วนเกินแล้วแทนที่ด้วยกล้ามเนื้อ ยิ่งมีมวลกล้ามเนื้อมากยิ่งทำให้กระบวนการเมตาบอลิซึมคือการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย โดยเฉพาะไขมันได้มากก่วาคนที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อย อาหารที่กินเข้าไปก็จะไม่สะสมแล้วแปรสภาพเป็นไขมันส่วนเกิน ซึ่งเป็นตัวการทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น การลดความอ้วนจึงไม่ใช่การอดอาหารเพื่อให้น้ำหนักลดอย่างที่หลายเข้าใจกันอยู่“ ตัวเลขบนตาชั่งไม่สามารถชี้วัดการลดอ้วนที่ถูกต้อง แต่เป็นเพียงตัวช่วยเสริมให้เราทราบถึง น้ำหนักมวลรวมที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น “ ไขข้อข้องใจ ทำไมถึง ” โยโย่ ” […]